This is me

I have worked as an artist since 2005.

My intrest lies with large, engaging paintings that are bold, experimental and full of energy. The working methods I employ varies through the process. Gestural , expressive work processes where large physical movements and flowing paint is combined with a focus on the smallest details using the finest brushes. The intersection between conscious and random strokes, where a distinctive dynamic is created, is where color matching is critical. I like to choose my color palette before I start to paint and then work with time consuming color mixing creating different hues , shades and saturation. It´s important for me to create a powerful and tangible palette, even with the lightest pastel shades . The contrast between light and dark , between the hard and soft creates a special atmosphere in my art . My paintings refelct in various ways my personal associations and private experiences . I often find inspiration in words, and the titles of my works are generally in place before the first stroke of paint is applied.

I studied at Nydalen Art School in Norway and Waverley Woollahra Art School, in Australia.

Jeg har arbeidet som kunstner siden 2005.

Mine store, engasjerende malerier er dristige, eksperimentelle og fulle av energi og befinner seg i krysningspunktet mellom abstrakt og figurativ kunst. De ulike arbeidsmetodene jeg anvender varierer igjennom prosessen. Gesturale, ekspressive arbeidsprosesser hvor store, fysiske bevegelser og malingen flyter, kombineres med et fokus på de minste detaljer hvor jeg bruke de minste pensler. I skjæringspunktet mellom det bevisste og det tilfeldige skapes en særegen dynamikk hvor fargesammensetningen er avgjørende. Jeg liker å velge med ut en fargepalett før jeg starter å male, og deretter arbeide med fargeblandinger og samspillet mellom ulike kulører, nyanser og fargemetninger. Ved hjelp av differensierte teknikker liker jeg å eksperimentere slik at selv de lyseste pasteller fremstår som kraftfulle og materielle. Kontraster mellom det lyse og mørke, mellom det harde og myke skaper en særegen stemning i kunsten. De ulike maleriene bærer på ulike måter med seg mine personlige assosiasjoner og private erfaringer. Ofte finner jeg inspirasjon i tekst, og lar disse som titler på verkene jeg senere arbeider frem.

Jeg er utdannet ved Nydalen Kunstskole i Oslo og Waverley Woollahra Art School i Australia.